top of page

ברוך הבא

הפרטים נקלטו

להשלמת הרישום, יש להעביר את המקדמה בביט או פייבוקס

לטלפון 053-7620749

עלות 170 ש"ח, מתוכם מקדמה 70 שלא תוחזר במקרה של ביטול.

היתרה בתחילת הערב.

לקראת המסיבה תפתח קבוצת וואטסאפ לתיאומים, טרמפים והצעות להכנה.

bottom of page