top of page

זקופים - גברים מדברים מיניות.

בואו נדבר על מיניות. בואו נדבר על גבריות. בואו נדבר על מיניות גברית.

נותנים רוח גבית לגבריות נועזת, פראית, בוגרת, קשובה ורגישה.

יוצרים עולם בו גברים ונשים נפגשים בשלום.

16223488481701184292516742618702.jpg
bottom of page