top of page

ברוך הבא

הפרטים נקלטו

להשלמת הרישום, יש להעביר את המקדמה בביט או פייבוקס

לטלפון 053-7620749

עלות

350 ש"ח, מתוכם מקדמה 150.

המקדמה לא תוחזר במקרה של ביטול.

היתרה בתחילת הטיול.

לקראת הטיול תפתח קבוצת וואטסאפ לתיאומים, טרמפים והצעות להכנה.

bottom of page